Föräldrakooperativet

Eken är ett väl inarbetat föräldrakooperativ i Färentuna i Ekerö kommun. Verksamheten har sedan 1992 bedrivits i en rymlig villa med stor trivsam tomt i Eneby.

Förskolans läroplan, Lpfö-98, reviderad 2016, samt den verksamhetsplan som är fastställd av nämnden för Barn och Utbildning i Ekerö kommun, styr vår verksamhet.

Vi erbjuder förskoleverksamhet för cirka 26 barn i en åldersintegrerad grupp mellan 1 - 6 år, vilket gör att barnen får kamrater i olika åldrar och att syskon får vara tillsammans. Förskolans sju medarbetare har bred kompetens med varierande utbildning och erfarenheter. Vi prioriterar god och näringsriktig mat som tillagas i vårt kök. Maten är till stor del kravmärkt och ekologiskt odlad.

Vid årets gala 2015 anordnad av Kultur och fritidsnämnden, Ekerö kommun, tilldelades pedagogerna vid föräldrarkooperativet Eken Barn- och utbildningsnämndens pris för sitt goda likabehandlingsarbete.
Motivering: Pedagogerna arbetar medvetet och aktivt tillsammans med barnen för att utveckla en gemensam värdegrund som bygger på allas lika värde och ett lugnt och tryggt arbetsklimat. I ett kreativt och nyskapande arbete upprättar barn och pedagoger tillsammans ”barnens likabehandlingsplan”.