Föräldrakooperativet Eken

BARNET I FOKUS
TRYGG MILJÖ
HÖG PERSONALTÄTHET
ALLAS LIKA VÄRDE
Kemikalie-sanerat Vi arbetar med inriktningen "giftfri förskola" i allt vi gör.
Hälsa och välbefinnande Barnen erbjuds sång och dans vid olika tillfällen i mindre och större grupper. Vi lägger stor vikt vid mat och rörelse.
Små grupper På Eken arbetar 6 pedagoger med som mest 26 barn.
God näringsriktig mat Vår kökschef Mia lagar närodlad och ekologisk mat för att ge barnen bästa möjliga näringsvärde.
Vila ute Barnen som sover gör det ute i bekväma, varma vagnar under översyn av pedagogerna.
Blandade åldrar Verksamheten bedrivs med en åldersintegrerad grupp mellan 1-6 år, vilket gör att barnen får kamrater i olika åldrar och att syskon får vara tillsammans.

Föräldrakooperativets fördelar

God insyn, stort engagemang, mycket inflytande

EXEMPEL HUR VI SKAPAR OCH LÄR

NÅGRA AV VÅRA AKTIVITETER

I dag startar vår samiska vecka. Vi ska lära oss om deras språk och kultur.

Först målar vi …

Idag utmanas barnen med lustfyllda matematikuppgifter.

De yngsta barnen får en karta med en sif…

I veckan hade vår fulla bokashihink med matrester mognat i två veckor. Det var dags att gräva ne…

Vi har firat vår årliga skördefest! Varje år planerar barnen tillsammans med pedagogerna aktivi…

Back to top