Vårens tema har varit Vasaskeppet. Många experiment och samtal har pågått kring detta. Nu har dessutom nästan alla barn varit på besök på Vasamuseet. Vi har gått guidade turer där vi fått uppleva Vasa utifrån och “nästan inifrån”, (guiderna har låtit oss gå in i låsta rum som byggts identiskt med originalet).

Barn och pedagoger har fått massor av ny kunskap om vår historiska skatt.

Guiderna blev imponerade av barnen då de berättade vad de lärt sig om Vasas historia såsom vad som åts på 1600-talet, testerna kring Vasas flytsäkerhet och att den dåvarande kungens makt om hur skeppet skulle byggas.

Några av barnen studerar 1600-talets kläder, pengar, tallrik och slevar samt ett kvarnspel. Kvarnspelet togs med för att fördriva tiden under båtfärden.

Egna matsäckar var också en stor del av upplevelsen under utflykten. Barnen intog dem med god aptit två gånger innan hemfärd.