Idag arbetar grupperna Traktorer och Hundar med digitalisering och naturvetenskap. Genom att använda en storbildsskärm och läroplatta. En app som förstorar och filmar medför att samtliga barn ges möjlighet att vara delaktiga.

Vi utforskar och följer upp vad som hänt med pinnen vi tidigare stoppa ner i en burk med vatten. Pinnen flöt då vi stoppade ner den. Barnen reflekterar nu över att den sjunkit ner till botten.

Barnen knyter an till Vasaskeppets öde, som vi arbetat mycket med tidigare. Var det så här det gick till när skeppet sjönk?

I utforskandet upptäcker barnen utväxter i pinnen samt att några djur ses krypa på glasburkens innervägg.