Grön flagg är en certifiering som Håll Sverige Rent driver med syfte att arbeta handlingsinriktat med miljö och utveckling i förskola och skola. (Mer om Grön Flagg)

Verktyget Grön Flagg ger barn förutsättningar att arbeta aktivt med hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt. Grön Flagg innebär att alla blir delaktiga i hållbarhetsarbetet – samtidigt som vi arbetar med mål och riktlinjer i förskolans läroplan. Grunden i Grön Flagg är inflytande, allt arbete inom Grön Flagg utgår från barnens idéer och nyfikenhet. Grön Flagg är också ett bra sätt för förskolan att visa upp sitt hållbarhetsarbete för omgivningen.

På Eken har vi arbetat med Grön flagg sen 2009. Vi utarbetar en handlingsplan – arbetar långsiktigt efter den och skickar in en rapport efter avslutat arbete. Vi har erhållit fyra certifieringar. Vår nuvarande plan handlar om närmiljön, allemansrätten och kretslopp.

Varje vår anordnar vi skräpplockardagar på förskolan då vi tillsammans städar på vår tomt och sorterar vårt avfall. Material till denna dag ombesörjs av stiftelsen ”Håll Sverige rent”.

”Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturfrågor”. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp”. Lpfö 98/16.