Idag startar projektet “Barnens likabehandlingsplan”. De äldsta barnen illustrerar positiva känslor genom att måla med färger som de blir glada av.