Föräldrakooperativet Eken drivs som en ekonomisk förening. Alla familjer är medlemmar i föreningen och styrelsen består av vårdnadshavare. Genom detta arbetssätt har de stora möjligheter att ha inflytande i sin förskola. Vårdnadshavarna är delaktiga i barnens vardag, för insyn i verksamheten och stödjer den genom styrelsearbetet. 

En tydlig organisationsplan finns upprättad med lämpliga kommunikationsvägar. 

På Eken arbetar fem pedagoger, en rektor/förskollärare, en förskollärare, tre barnskötare samt en kock. 

På Eken har vi även något som vi kallar för förmånsdagar. Detta innebär att det på måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar finns en vårdnadshavare som arbetar i verksamheten och är då en resurs till personalen. Dessutom utför vårdnadshavaren under denna dag vissa praktiska sysslor såsom att ta hand om disk, enklare städning med mera. Antal förmånsdagar per familj styrs beroende på hur många barn och familjer vi har inskrivna. 

Vad ska du tänka på innan du tackar ja till en plats hos oss på föräldrakooperativet Eken?
– Vill jag engagera mig i verksamheten?
– Har jag tid att genomföra mina arbetsdagar?
– Har jag intresse för och tid att delta i de olika aktiviteterna?

Vad får du som medlem i vårt föräldrakooperativ?
– Du tar regelbundet del av ditt barns vardag.
– Du får stora möjligheter att påverka verksamheten inom ramen för de nationella målen.
– Du lär känna alla andra vårdnadshavare och barn.
– Ditt barn får pedagogisk omsorg i en härlig miljö.
– Du får samarbeta med trygga, kompetenta pedagoger.
– Ditt barn serveras hemlagad mat av vår egen kokerska. (ekologiskt i så stor utsträckning som möjligt)
– Du har tillgång till att använda Ekens lokaler privat.

När en familj börjar hos oss på Eken får de en ”Ekenpärm” med information så som stadgar, riktlinjer, adresslistor mm. Alla blir även tilldelade en fadderfamilj som finns till för att besvara funderingar.